HAP KADAR ZAMANDA DÜNYA KADAR BİLGİ.

beden dili

Beden dili, duruşumuz, jestlerimiz ve yaptığımız hareketleri kapsayan sözsüz iletişimdir. Dil kullanmadan yapılan her türlü bilgi ya da duygu iletişimidir. Davranışların söylenenlerden daha önemli olduğu söylenir çünkü ağızdan çıkan kelimeler sadece duyma hissini harekete geçirirken, vücut dili duyma, koklama, dokunma, tatma hislerini harekete geçirir dolayısıyla sözsüz iletişimin sözlü iletişimden çok daha kuvvetli ve etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Uzmanlara göre yüz ifadelerimizden vücut hareketlerimize kadar söylemediğimiz şeyler çok miktarda bilgi iletir ve vücut (beden) dili denilen bu sözsüz sinyaller yaşamımızda önemli bir rol oynar. Günlük yaşamımızda ya da kariyer hayatımızda vücut dilinin %60-65’ini oluşturabileceği ifade ediliyor dolayısıyla insanların ne düşündüklerini ve hissettiklerini beden dilinin ifade ettikleriyle çözmek mümkün olabilir diyebiliriz. 

Etkili İletişim Teknikleri ve İletişim Becerileri Nelerdir? hakkındaki detaylı yazdığımızı linke tıklayarak okuyabilirsiniz. 

Beden Dili Önemlidir

Bir konuşma ne kadar ilgi çekici olursa olsun, konuşmacı olumsuz beden dili sinyalleri veriyorsa, dinleyicilerin söylediklerini dinleme olasılığı daha düşüktür. Benzer şekilde, birisiyle konuşuyorsanız ve beden diliniz kapalıysa, o zaman dinliyor olsanız bile, söylediklerine ilgisizmişsiniz gibi görünebilir. Dolayısıyla vücut dilinin ne kadar etkili olabileceği yadsınamaz zira iletişim halindeyken insanların birbirlerini daha iyi çözmelerine yardımcı olur ve böylece konuşmanın konusu ve söyleniş biçimi de ona göre ayarlanır. Bir bireyin ya da grubun davranış psikolojisini çözebilmenin iyi bir yoludur. 

İşyerinde Beden Dili

İş yerinde vücut dili ne kadar etkilidir? Düşündüğünüzden çok daha fazla! Beden dilini bilinçli kullanmadan çevrenizdeki insanlarla bütünleşemeden sıkışıp kalmış hissedebilirsiniz, beden dilinize dikkat ederek davranışlarınızı ona göre ayarlayıp etrafınızdaki insanların da kendilerini ifade etmek için beden dilini kullanma biçimlerine dikkat etmelisiniz çünkü bu sayede bir sonraki hareketinizi daha doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Bazı Vücut Dili Sinyalleri ve Bunların Anlamları:

 • Gözlük çıkarmak: Aynı fikirde değilim. 
 •  Öne doğru yaslanma: Konu ile ilgilenmekteyim. 
 •  Geriye doğru çekilme: Hassasiyet duyduğum olaya/ konuya dokundun.
 •  Kolların göğüs hizasında kenetlenmesi: Karşı görüşteyim.
 • Masa üzerine parmaklarla istikrarlı biçimde vurma: Sabırsızlık ya da öfke.
  • Sürekli bir şeyler karalama: Konuya ilgi duymama.
 • Gözlerle teması kesip hemen önüne bakma: Konuşmak istediğini ifade etme.
 • Önündeki kitapları ya da eşyaları oynatma: Görüşmenin gereksiz uzadığını düşünme.
 • İletişim kurulan insana doğru bacak bacak üstüne atma: Konuya karşı gösterilen uyumluluk.
 • İletişim kurulan insana yan dönerek bacak bacak üstüne atma: Tartışılan konuya başka türlü bakmak gerektiğini belirtmeyi isteme.
 • Oturulan sandalyenin geriye doğru sallanması: Konuya karşı ilgisizliğin başlaması.
 • Oturulan sandalyenin ileriye doğru kaydırılması: Konuya katılma isteğini ifade etme.

Pratikle Beden Dilini Mükemmelleştirin

Vücut dilimiz kendimize dair algımızı etkiler; beden dilini bilerek daha farkında eylemler yaptığınızda, beyniniz istemeden gerekli sinyalleri alacak, esasen daha yetkin olduğunuza dair bir fikir oluşturacak ve siz de böylelikle kendinize daha fazla güveneceksiniz. Dolayısıyla, görüşme ve toplantılardan önce bir yere yaslanmamak ya da kambur yerine rahat bir duruşta olmak sizin daha kontrollü görünmenizi sağlayacaktır. Böyle durma alışkanlığınız yoksa bunları daha önceden insanların sizi göremeyeceği yerlerde pratik yapmanız gerekebilir. 

Özellikle stresli bir ortamda hiç de kolay bir iş olmasa da, yeterince pratik yaparak beden dilinin beynimiz tarafından kontrol edilmesi sağlanabilir. İyi bir kişisel izlenimin nasıl oluşturulacağını beden dilinin kurallarını araştırıp pratik ederek uygulamak kolay olmayacaktır ancak davranışların ve dışsal ifadenin önemli bir kriter haline geldiği dünyamızda bu olguya vakit ayırmaya değer gibi görünüyor.