HAP KADAR ZAMANDA DÜNYA KADAR BİLGİ.

Pandemi, ekonomik krizler, deprem gibi sıkıntı verici olayların etkisi ve çağımızda teknolojinin hızla gelişmesi ve dolayısıyla iş yapış biçimimizin, toplumsal olaylara yaklaşımımızın değişmesi gibi faktörler sonucunda iş hayatında ve özel yaşamlarımızda geleceğimizi net bir şekilde görmek giderek zorlaşıyor. Gündem sürekli yenilendiği için zemin kaygan ve belirsizlik durumu hâkim. Böyle bir ortamda başarılı bir lider olmak için, bir şirket sahibinin belirsizliklerle barışmış olması ve onları mümkün olduğunca iyi yönetmesi gerekmektedir. Belirsizliği yönetmekle uğraşan girişimciler bununla başa çıkmak için neler yapabilirler?

1. Belirsizlikle Barışmak
Belirsizliğin olduğu ve her zaman olacağı bir ortamın varlığını kabullenmek; isyan etmek yerine bu durumla barışıp çözüm yollarına eğilmek olgun bir liderin yapması gerekenlerin en temelidir diyebiliriz. Belirsiz ve kaotik ortam ve durumlarda bu belirsizliğe netlik getirebilecek kullanılabilir metodolojilere sahip olmak, bu konuda stratejiler üretmek çok önemlidir. Etkili bir biçimde problemleri çözmek için istatistiksel, veriye dayalı yaklaşımlar sağlayan metodolojileri benimseyerek etkin liderlik sağlamak gerekir.

2. Esnek Olabilmek
Belirsizliği ve bilinmeyenleri kabul etmek esnek olabilmeyi gerektirir, bir girişimci planlara esneklik kazandırmalı ve buna göre ayarlamalar yapmalıdır. Değişmez ve katı bir tutum sergilediğiniz koşullarda, bu koşul ve durumları gerçekleştirmeye çalışırken kırıldığınız noktalarda esnek davranamazsanız ilerleme şansınız daha da azalıp zorlaşır.

3. Risk Yönetim Planı Oluşturmak
Şirketinizde oluşabilecek tüm potansiyel riskler hakkında stratejiler geliştirmekte fayda vardır. Gerçekleşme olasılığı düşük, orta veya yüksek olarak riskleri hesaplayıp sonrasında bunların oluşmasını önlemek veya meydana gelirse çözüm üretmek için yöntem ve stratejilerinizi belirleyin.

4. Global Düşünün, Yerel Hareket Edin
Her şeyin çabucak değiştiği bir dünyaya uyum sağlamak için dünya gündemini takip ederek işinizi güncel tutmayı ve rekabet avantajını korumayı istiyorsanız, değişen iş ortamının geniş ve sistem tabanlı vizyonunu koruyabilmek için bütüncül bir bakış açısına sahip olmamız gerekirken, aynı zamanda kontrolünüz ve etki alanınız içindeki unsurlara da dikkat etmeniz gerekmektedir.

5. Uygulamak ve Optimize Etmek
İlk fikriniz veya eyleminiz asla en iyisi değildir, ancak iyileştirmeye ve daha fazla seçeneğe giden yoldur. Kusurlu fikirlerinizin yolundan gitmeniz ve ardından iki taahhütte bulunmanız gerekir. Öncelikle, başlangıçta bilmediğiniz şeyler için kendinizi suçlamamalısınız. İkinci olarak, bilgiyi alarak optimize etmeli, daha iyi hale getirmek için kullanmalısınız.