HAP KADAR ZAMANDA DÜNYA KADAR BİLGİ.

Bir lider hedefine ulaşmak için bir plan dahilinde şirketin tüm bölümlerini hedefine uyumlu hale getirmek için çalışıyorsa burada stratejik bir liderin varlığından söz edebiliriz. Stratejik liderlerin ilerlemekte oldukları bir vizyonları vardır, ancak vizyoner liderlerin aksine, bunlar ayrıntılara çokça önem verirler ve şirketi başarıya ulaştırmak için sadece ilhamın yeterli olmadığını bilirler. Stratejik bir lider departmanların tümünü tek bir hedefe doğru aynı doğrultuda toplamaya çalışır ve hedefi gerçekleştirmek için süreçleri daha iyi hale getirir.
Günümüzde şirketlerin yüzde 77’sinde stratejik bir lider eksikliği bulunuyor. Bir ankete göre 700 yöneticiden sadece yüzde 16’sı stratejik liderlik konusunda uzman görünüyor, liderlerin yüzde 70’i stratejik hedeflere yönelip bunları geliştirmek için ayda bir günden daha az bir zaman harcıyorlar. Ancak iyi hazırlanmış ve uygulanmış bir genel strateji bir şirketin uzun vadede başarılı olması için şarttır.
Stratejik bir lider olarak ekibinizin zorlukları anlamalarına yardımcı olmak için rehberlik sunabilmelisiniz bu da içinde bulunduğunuz durumlar ne kadar zor olursa olsun bütün bu karmaşa ve belirsiz ortam içinde sağduyulu kalabilmenizi gerektirir. Yıllar içinde emekle geliştirilmiş, uzun vadeli planlar, beklediğimizden son derece farklı geleceklerle karşı karşıya kaldığımızda bir gecede geçersiz hale gelebilir ve bu krizler şirketlerin stratejilerinde, hazırlıklı olmalarında ve hızlı yanıt verme becerilerinde boşlukları ortaya çıkarır. Böyle bir boşluk ortaya çıktığında genelde lider durumu çözmek için kişisel görüş ve önerilerini empoze etmek ister ancak bu ilerlemeyi engelleyebilir dolayısıyla bir lider herkesin aynı gemide olup olmadığından ve bir bütün olarak ilerleyip ilerlemediğinden emin olmalıdır.

Bir lider stratejik olarak neler yaparak bu konuda gelişim gösterebilir, bakacak olursak:

• Bir Planlama Ekibi Oluşturun
Stratejik liderlerin bir planlama komitesi kurmaları faydalı olacaktır. Bu ekibin içinde şirketin iç işleyişini bilen ön saflardaki personel, orta ve üst düzey yöneticiler olmalıdır zira bu insanlar stratejik liderlerin şirketin kültürünü daha iyi anlamalarına yardımcı olabilirler.

• Risk Yönetim Planınız Olsun
Stratejik liderler, işlerin planlandığı gibi gitmeme riskine karşı her zaman bir risk yönetim planı oluşturmalıdır. Böyle bir planın varlığı karar verme sürecine daha fazla güven katacaktır.

• Bir Danışman İşe Alın
Her şirket lideri buna bütçe ayıramayabilir ancak şirket stratejisini netleştirip geliştirmek için stratejik liderle stratejiler oluşturmaya yardım edecek tarafsız bir danışmanla çalışmanın getirileri büyük olabilir.

• İnsan Unsurunu Göz ardı Etmeyin
Birçok lider stratejik planlamada insan unsuruna yeterince önem vermez ve bu onları stratejilerini etkin bir şekilde uygulamaktan alıkoyar. İnsanları motive etmek için gerekli yumuşak becerilere sahip olmalısınız.
Stratejiniz kusursuz bir tasarıma sahip olabilir ama onu uygulayacak duygusal zekânız yoksa eksikler baş gösterir.

Bu gibi yöntemleri kullanarak şirketinizin kalıcı başarısını kolaylaştıran kararlar verebilirsiniz. Stratejik liderlikte giderek uzmanlaşan bir lider yalnızca geçmişte işe yarayanlara güvenmekle kalmaz, aynı zamanda tamamen yeni yaklaşımları test etme fırsatlarından heyecan duyar. Sürprizlere kapılmayı beklemek yerine, senaryo planlamaktan, gelecekteki eğilimleri öğrenmekten ve dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda nasıl etkileyebileceklerini hayal etmekten keyif alır. Yeni fikirleri ve hatta tartışmaları memnuniyetle karşılar çünkü hareketsiz durmanın geride kalmanın en kesin yolu olduğunu bilir.