HAP KADAR ZAMANDA DÜNYA KADAR BİLGİ.

ingilizce

Global olarak baktığımızda İngilizcenin dünyada en sık kullanılan 3.dil olduğu söyleniyor. Yine global bazda iş dünyası ve ticaret dilinin de İngilizce olduğunu söylemek yanlış olmaz. İş hayatında ve diğer alanlarda bu kadar sık kullanılan bir dili öğrenmenin öneminden bahsetmeye gerek bile yok. Giderek globalleşen dünyada var olmak ve bu dünyaya entegre olmak istiyorsak İngilizceyi ve özellikle iş İngilizcesini öğrenmeliyiz. 

İş İngilizcesi nedir?

 İş dünyasında kullanılan dile iş İngilizcesi denir. Özellikle yurtdışıyla iş ilişkilerinde profesyonel tutumu sağlamak için kurallarına uygun bir İngilizceyle yazışmak ya da toplantı yapmak, gerektiğinde profesyonel görünen sunumlar ve resmi mektuplar hazırlamak, yabancı müşterilerle telefonda akıcı bir biçimde konuşabilmek iş İngilizcesine ait yani iş hayatıyla ilgili içeriğin, kelimelerin, terimlerin ve kalıpların bilgisine sahip olmanız gerektiği anlamına gelir. 

İş İngilizcesine hakim olmak size iş dünyasında, özellikle de İngilizce kullanılan bir iş ortamında, ayrıcalık sağlar. Profesyonel olmak istiyorsanız iş ortamında İngilizce konuşurken anlaşılır olmanız ya da bir yazışmada İngilizce bilgisini kurallarını uygulayabilen profesyonel olmanız bu alanda kendinize yatırım yapıp kendinizi geliştirmenize bağlıdır.

İş İngilizcesi Nasıl Öğrenilir?

   En az İntermediate (Orta düzey) seviyede İngilizce biliyorsanız, iş İngilizcesi kalıplarını, kelimelerini çalışıp iş yerinde de uygulamaya çalışarak zamanla bu işte daha profesyonel olabilirsiniz. Ancak destek alarak ilerlemek de zaman kaybı yaşamamak ve daha bilinçli ilerlemek için önemli olabilir. Bu bağlamda iş İngilizcesi üzerine ders alabileceğiniz İngilizce kursları veya özel ders öğretmenleri vardır. 

Peki iş İngilizcesinde kullanılan kalıplar nelerdir? Hangi kalıpları kullanarak konuşmamızı veya yazılarımızı daha profesyonel hale getirebiliriz? Aşağıda verilen kalıpları kullanarak günlük bir İngilizce yerine iş İngilizcesinin nasıl kullanıldığını inceleyelim. 

Örneğin, günlük dilde kullanılan “as soon as possible” yerine ASAP diye ifade etmek genelde iş İngilizcesinde kullanılan bir terimdir ve en kısa süre içinde anlamına gelmektedir. Yine bir ürünün fiyatını profesyonel olarak sormak istiyorsanız “What is your current list price for…: (Şu an ..ürünü için geçerli liste fiyatınız nedir?” diyebilirsiniz. ASAP, FYI ( For Your Information) gibi profesyonel kısaltmaları öğrenerek kullanabilirsiniz. Resmi mektuplarda daha kaliteli bir içeriği saygı ifade etmek için kullanılan “Regards, best regards, Your sincerely, To whom it may concern” gibi kalıpları kullanarak ifade edebilirsiniz. 

En çok kullanılan iş İngilizcesi kelimelerine baktığımızda bunların aşağıdakiler gibi olduğunu söyleyebiliriz; (kaynak:blog.konusarakogren.com)

Account: Hesap, beyan, kıymet. Reklamcılık sektöründe müşteri, gibi geniş bir anlam skalasına sahip.

Accepted: Kabul edilmiş, kabul görmüş

Affidavit: Yeminli, yazılı ifade 

Amount: Miktar

Article: İstatistik pozisyonu, madde

Assessed: Tahakkuk etmiş

Airwarybill: Konşimento

Banknote: Banknot

Bond: Tahvil

Case: Durum

Cheque: Çek

Cartage: Nakliye ücreti

Exchange: Kambiyo, döviz kuru, borsa

Freight: Navlun

Guarantee: Garanti, teminat

Margin: Marj

Maturity: Vade

Purchase: Satınalma

Turnover: Ciro

Wharf: Rıhtım

Wholesale: Toptan satış

İngilizce dış ticaret terimleri

Ante diem / before date: Gününden önce / vadesi gelmiş

Advance Freight: Peşin avans, navlun

Account current: Cari hesap

After date: Vadesinden sonra

Account sale: Satış hesabı

Bill Book: Borç senedi

Bills discounted/Bank draft: İskonto edilmiş senet

Buyer’s option: Alıcı opsiyonu

Board of Trade: Ticaret heyeti

Berth terms: Yükleme ve boşaltma kuralları

Bills for collection: Tahsile verilen senetler

Brought down: Nakil yekûn

Bill of Exchange: Poliçe, ciro ile devredilen kıymetli evrak

Bonded goods: Gümrüğü ödenmemiş transit mal

Bills payable: Borç senedi

Bill payable: Ödenecek senetler

Bills receivable: Alacak senedi

Bills of collection: Tahsil senetleri

Collection and Delivery: Senet tahsil ve teslimi

Cash against Documents: Vesaik mukabil ödeme

Cash Credit: Para olarak verilen kredi

Cash beore delivery: Teslimden önce ödeme

Cash discount / Certificate of deposit: Kasa iskontosu / teminat makbuzu

Cumulative dividend: Birikmiş temettü

Cost and Freight: Mal bedeli ve navlu

Custom House: Gümrük dairesi

Cost, Insurance / Freight: Mal bedeli, sigorta ve navlun

Cash in advance: Peşin para

Carload Lot: Alıcının bulundupu yere teslim

Cash on Delivery: Teslimat anında ödeme

Capital account: Sermaye hesabı

Carried forward: Nakil yekûn

Certificate of manufacture: İmalat belgesi

Credit Note: Alacak dekontu, kredi dekontu

Charter Party: Gemi kira kontratı

Cash against bill of lading: Konşimento karşılığı peşin ödeme

Conditional sale: Şartlı satış

Delivery Order: Teslimat emri

Excess Profit Duty: Olağanüstü kazanç vergisi

Freight bill: Navlun senedi

Gross weight: Brüt ağırlık

Instant / present month: Cari ay

Lower Hold: Dip ambar

Letter of Credit: Akreditif

Order notify: Sipariş ihbarı

Profit and loss: Kâr ve zarar

Subject to approval: Onaya bağlı

Shipping Note: Sevkiyat bildirisi

Time Charter: Zamanı belirlenmiş gemi kiralama sözleşmesi

Warehouse warrant: Antrepo makbuzu