HAP KADAR ZAMANDA DÜNYA KADAR BİLGİ.

Etkili ve başarılı bir iletişimci olmak üzerinde çalışılabilir bir şeydir; iyi bir iletişimci olarak doğmasanız da böyle bir özelliği kendinize katabilmek için neler yapabileceğiniz üzerinde düşünüp gerekli adımları atabilirsiniz. Aşağıda ünlü iletişimcilerin kullandığı en etkili iletişim alışkanlıklarından bazılarını bulabilirsiniz.

Aktif dinleme yaparlar
İyi bir iletişim denildiğinde genelde aklımıza hemen iyi konuşmak gelir ancak karşı tarafı aktif biçimde dinleyebilmek etkili bir konuşmanın yarısıdır diyebiliriz. Peki aktif dinleme nasıl olur? Niçin etkilidir?
Aktif dinleme bir dinleme türüdür ve burada dinleyici sadece dinleyerek ve susarak değil (bu pasif dinlemeye girer), farklı sözel ya da sözel olmayan iletişim unsurlarını kullanarak iletişim sürecine katılır. Bu dinleme türünde bilinçli olarak birtakım iletişim teknikleri kullanılır; bu teknikleri öğrenerek başarılı bir aktif dinleyici olmak mümkündür. Tekrar etme, yansıtma, empati kurma, duygusal durumu okuma, özetleme, vurgulama gibi teknikler iletişim esnasında kullanılarak birçok kazanım elde edilmiş olunur. Konuşma sırasında göz teması kurarak, notlar alıp sorular sorarak, beden dilini kullanarak, empatik dinleme yaparak yani konuşmacının bakış açısını anlamaya çalışarak, işin içine duyguları katmadan nötr bir biçimde dinleme sağlayarak aktif dinleme yapmış olursunuz.

Soru sormanın önemi
İletişim sırasında soru sormak karşıdaki insanın talep ve beklentilerini anlamaya yardımcı olur. İletişimin içinde olduğumuzu göstermenin bir kanıtı olan soru sormak çok güçlü bir iletişim yönetimidir zira sadece bir durumun daha anlaşılır kılınmasını sağlamaz aynı zamanda dikkatli bir dinleyici olduğunuzu gösterir. Konuşma boyunca ya da sonunda siz de şu soru kalıplarını kullanarak etkili bir iletişim içinde olabilirsiniz:
• Demek istediğin ———?
• ——— üzerinde anlaştık mı?
• Bunu daha sonra tekrar gözden geçirebilir miyiz?
• Yardımıma ihtiyaç duyuyor musun?
• Endişeli misin?

Diğer kişiyi kendisi hakkında konuştururlar
Nörobilimciler insanların iletişim esnasında kendileri hakkında konuşmalarına izin verilmesinden çok keyif aldıklarını, kendi inanç ve fikirlerini ifade etmelerinin yemek, para ya da cinsellikten alınan motivasyon ve ödül duygularıyla ilintili olan mezolimbik dopamin sistemini harekete geçirdiğini ifade ediyorlar dolayısıyla iletişim boyunca karşı tarafın fikirlerini almak, düşünceleri konusunda onların kendilerini ifade etmelerini sağlamak oldukça etkili bir yöntem olabiliyor zira bu yolla karşınızdaki kişinin düşüncelerine ayrıca önem verdiğinizi ve fikirlerini merak ettiğinizi göstermiş oluyorsunuz bu da daha güçlü bir iletişime neden oluyor.

İletişim sırasında kişinin adını söylerler
Bir kişinin adını konuşmada kullanmak etkili bir tekniktir çünkü bir saygı, tanınma ve dikkate alma kültürü yaratır. Birinin adını kullanmak özellikle sohbete girişte etkili bir yoldur ancak kişinin adının sürekli kullanılması da karşıdaki kişide olumsuz bir etki bırakabilir, bunun dozunu iyi ayarlamanız gerekir.

Tavsiye isterler
İster işiniz için profesyonel bir tavsiye, ister kişisel tavsiye olsun fark etmez ama genel olarak iletişimde karşı taraftan bir tavsiye istemek onun fikirlerine değer verdiğiniz izlenimini verir, bu da güven artırıcı bir durumdur. Bu durum aynı zamanda tavsiye istenen kişiye umursadıkları konu hakkında konuşacakları bir olanak tanımış olur.