HAP KADAR ZAMANDA DÜNYA KADAR BİLGİ.

ekip performansı

Ekibinizin Performansını Yükseltirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ekibinizdeki çalışanlar uzmanlık sahibi profesyoneller olabilirler ancak yeterince motive olmazlarsa gerçek potansiyellerine de ulaşmaları pek olası değildir. Çalışma ortamı ancak motive olmuş insanlarla dolu olduğunda verimli bir ortama dönüşür. Motivasyonu sağlam bir çalışan olumlu bir bakış açısına sahiptir; yaptıkları için heyecanlanır ve gerçekten emeğe değen bir şeye zaman ayırdıklarını bilir. Kısacası, motive olmuş çalışanlar işlerinden zevk alırlar ve iyi performans gösterirler. Tüm başarılı liderler, şirketlerinin bu ruh halindeki insanlarla dolu olmasını ister. Bu nedenle bir yönetici olarak ekibinizi motive etmeniz ve ilham verici hissetmesini sağlamanız oldukça önemlidir.

Peki bir lider olarak çalışanlarınızın performansını artırmak ve verimliliği sağlamak için nelerin farkında olmalısınız?

  • Dışsal ve içsel motivasyonların farkında olmak

Dışsal motivasyon, ekibinizi teşvik etmek için dış faktörleri kullandığınız zamandır. Zamlar, izinler, ikramiyeler dışsal motive edicilerdir. İçsel motivasyon içseldir. Yüksek kaliteli işler üretmek, sevdiğiniz ekip üyeleriyle etkileşim kurmak için kişisel bir isteğe sahip olmak gibi bizi içeriden motive eden şeylerle ilgilidir. Maaş artışları ve çalışma koşullarındaki değişiklikler gibi dışsal motivasyon unsurları ile insanlara zevk aldıkları görevleri atamak gibi içsel motive ediciler arasında bir denge kurmak önemlidir. Liderlerin takdiri ve gerektiğinde oluşturdukları bir ödül sistemiyle çalışanlar içsel olarak motive edilip yaptıkları işlerden tatmin olmaları sağlanmalıdır. Her çalışan farklıdır ve dolayısıyla farklı motivasyonlara sahiptir. Bu nedenle, çalışanlarınızı tanımanız, onları neyin motive ettiğini keşfetmeniz, dışsal ve içsel motive edicileri sentezleyerek motivasyonu sağlamanız gerekir.  

  • Bir yönetici olarak kendimizi değerlendirebilmek

Bir yönetici olarak farkında olmayabilirsiniz ancak işi yönetme biçiminiz çalışanlarınız hakkında inandıklarınızdan önemli ölçüde etkilenir. 

İki farklı türde yönetici davranışı eğilimi vardır;

İlkinde, bir yönetici olarak ekip üyelerinizin çalışmaktan hoşlanmadığını ve sürekli denetime ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsunuzdur. 

İkincisinde ise, ekip üyelerinin daha fazla sorumluluk istediğini ve karar almaya yardımcı olması gerektiğini düşünüyor, herkesin sunacak değerli bir şeyi olduğunu varsayıyorsunuz. Çalışanlarınızın motivasyonu hakkındaki inançlarınız, onlara karşı olan tutumlarınızı etkiler. Bu nedenle, ekipteki insanları tarafsız bir gözle incelemek ve onları gerçekten motive eden şeyin ne olduğunu keşfetmek önemlidir. 

  • Saygı duymayı bilmek

Çalışan verimliliği açısından bir yönetici olarak doğru bir üslup ve saygılı davranışlar içinde olmak son derece önemlidir. Duruşunuz, olaylar karşısındaki üslubunuz çalışan memnuniyeti ile doğrudan ilişkilidir. Çalışanlarınıza saygı duyduğunuzu onlara hissettirmek ekibin motivasyonunu da yüksek tutacaktır. Öfkeyle söylenmiş sözlerinizle çalışanlara geri dönülemez düşünceler ya da eylemler içerisine girmelerine izin vermeyin.

  • Ekip aktiviteleri düzenlemek

 Performans düşüklüğünü önlemek ve şirket içi motivasyonu artırmak için ekipçe yapılan aktiviteler oldukça yararlardır. Ekip olarak birlik olma ve güzel anları paylaşma yoluyla ortaya çıkacak olumlu duygular çalışanların şirkete ve işlerine de bağlanmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda aktiviteler gerçekleşirken çalışanlar birbirini daha iyi tanımaya başlar, bu da birbirleri için daha fazla empati, şefkat gibi yükseltici duyguları geliştirmelerine ve dolayısıyla ekip ruhunun desteklenmesine olanak sağlar. 

Herkes farklıdır, bu nedenle motivasyon ile ilgili yaklaşımınızı her ekip üyesine göre uyarlayın. Kullanabileceğiniz birçok strateji ve araç vardır, ancak her bireyi ne kadar çok tanır ve anlarsanız, çabalarınız o kadar etkili olacaktır. Liderlik demek ekip üyelerini motive etmek ve beklentilerini aşmaları için onları cesaretlendirmek demektir dolayısıyla bulunduğunuz konum son derece önemlidir. Dönüştürücü bir lider olmak için çaba göstererek çalışanlarınız içinde sadakati ve güveni sağlayabilir, onları destekleyebilir ve tanıyabilirsiniz.