HAP KADAR ZAMANDA DÜNYA KADAR BİLGİ.

Otantik liderlik, son zamanlarda iş hayatında çokça karşılaştığımız bir kavram. Otantik liderlik tam olarak nedir ve neden önemlidir? Otantik lider, eylem ve sözleri vasıtasıyla açık ve tutarlı bir değerler dizisi sunabilen liderdir. Otantik liderlik konusunda çeşitli araştırmalar yapıp makaleler yayımlayan Bruce Avolio ve William Gardner’ın otantik liderlik tanımı şöyledir: “Otantik liderler; kim olduğunu ve neye inandığını bilen, değer yargıları ve tutumları arasında şeffaflık ve tutarlılık gösteren, güven, iyimserlik ve esneklik gibi olumlu bir ruh hali geliştirmeye odaklanan, dürüstlükleri ile tanınan ve bu nedenle saygı duyulan kişilerdir”

Yapılan araştırmalara göre günümüz iş dünyasında ne yazık ki liderlerin dörtte ikisi konumlarını kişisel kazançları için kullanmaya, yine aynı oranda lider pozisyonundaki kişiler de iş yerinde kayırmacılık yapmaya meyilliler. Liderlerin yüzde 26’sı iş arkadaşlarıyla güven inşa etmeye çalışmadığı gibi yine liderlerin nerdeyse yarısı mevcut ruh hallerinin işyerinin iklimini belirlemesine müsaade ediyor, yani duygu durumunu regüle edemiyor. Ancak özellikle iş ortamında güven, iş birliği ve katılımın son derece önemli olduğu bu değişim ve dönüşüm zamanlarında otantik liderlik artık bir liderde olması gereken bir liderlik biçimi olarak kendini gösteriyor. Peki bu “otantik olma” durumunun bileşenleri neler? Öncelikle, “Bütünlük” diyebiliriz. Otantik bir lider kendi iç değerlerini bilir ve onlara göre hareket eder. Kendi kendini analiz ederek olumlu ve olumsuz taraflarını tanır ve kendine has benzersiz özelliklerini fark edip ona göre davranır. “Etik olmak” da oldukça önemlidir çünkü bu kendi ahlaki değerlerinizi yaşamınıza koşullar ne olursa olsun yansıtabiliyorsunuz demektir. Otantik liderler toplum tarafından kabul görmüş sosyal norm ve baskılar yerine kendi inandığı ahlaki doğrularla yaşamda ilerlemeyi tercih ederler. “Öz farkındalık” zaten otantik liderliğin temel hususudur çünkü öz farkındalığını geliştirmiş bir lider kendini iyi tanıyan bir liderdir. Bu öz farkındalığa ulaşabilmek için de benzersiz özelliklerini anlamak için çaba harcarlar. Kendilerine has olumsuz özelliklerinin insanlar ve olaylar üzerinde nelere sebep olabileceğinin farkında olarak önlemlerini alabilir ya da güçlü yönlerinin yine farkında olduğu için bunlardan faydalanarak hayatta olumlu etkiler yaratmayı bilir. “Güven Oluşturma ve Şeffaflık” olmadan otantik liderlik düşünülemez. Kişilere, ekiplere ve organizasyonlara liderlik ederken güven oldukça önemlidir. Güven ile ekipler ve kültürler birbirini destekler ve tüm çalışanlar işlerini en iyi şekilde yapmaya teşvik edilir. Otantik bir lider şeffaftır; diğer insanlara gerçek benliklerini göstermekten çekinmez. Onlar sadece “güçlü” yönlerini göstermez, kendi kırılganlık ve zayıf yanlarını da gösterebilen liderler daha şeffaf ve daha özgün olarak görünür yani bu tip liderlikte gizli ajandalar yoktur ve “güçlü” görünebilmek adına olduğundan farklı görünme çabasına girilmez.

İş yaşamında çalışan bağlılığı ve motivasyonunu sürdürmek hiç kolay değildir ancak otantik liderin olduğu bir iş ortamında bu bağlılık ve motivasyonu sağlamak daha olasıdır çünkü insanlar liderlerinin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını gerçekten önemsediğini hissettiklerinde ve gördüklerinde daha üretken olup işlerine daha uzun süre bağlı kalırlar. Güven duygusunun olmadığı sahte ve kaygan zeminli ortamları elimine ederek daha derin ve bütünsel düzeylerde insanları bir araya getirmek otantik bir liderin başarısıdır.

Kaynaklar:

https://hbrturkiye.com/blog/yukselen-bir-liderlik-tarzi-otantik-liderlik

https://www.institutelm.com/resourceLibrary/how-do-we-understand-authentic-leadership.html

https://www.lhh.com/ca/en/organizations/article-listing/authentic-leadership