İşimiz, işinize yarayacak eğitimi vermek.

Yerel Yönetimlerde Kurumsal Risk Yönetimi

Kategori
Liderlik
Eğitmen
Gencay Karakaya

Eğitim Açıklaması


Hap Bilgisi

Hap Adı: Kurumsal Risk

Ne İşe Yarar: “Kurumsal Risk Yönetimi”nin yapısal teorisini ihtiyaca uygun şekilde aktarır. Etkin kurumsal risk yönetimi için uygun modelleri tespit eder ve katma değer odaklı bir yönetim tesis edilmesine yardımcı olur. Yerel yönetimlerde uygulanan kurumsal risk yönetimi modelini temel hatları ile aktarır.

İçeriğindeki Etkin Maddeler: Teorik bilginin en somut ve faydalı şekilde sunumu ile uygulama model örnekleri. 

Uygunluğu: Git gide analitik ve katma değer odaklı bir yapıya bürünen yönetim süreçlerinin tesisi sürecinde, uygun risk yönetimi modellerine ve analizlerine ihtiyaç duyan şirket yöneticileri ve çalışanları için uygundur.  

Faydaları

Dr. Gencay Karakaya, danışmanlığındaki Hap Eğitim ile toplumsal ihtiyaçlar ve talepler üzerinden yerel yönetimlerde artan sorumluluklar, sorunlar ve risklerin altını çiziyor. 

Bu Hap Eğitim Sayesinde: 

  • Kurumsal Risk Yönetimi sürecinin; iç denetim, iç kontrol ve kurumsal yönetim ile iç içe geçmiş ve entegre olmuş bir yapı olduğunu öğreneceksiniz.
  • Yerel yönetimler için çok yönlü (iç denetim, iç kontrol ve kurumsal yönetim yönleri itibarıyla)
  • kurumsal risk yönetimi algısı ve önemini benimseyeceksiniz. 
  • Disiplinler arası yaklaşımı hem literatür hem de uygulama anlamında kavrayabileceksiniz. 
  • Teorik olarak belirlenmiş kurumsal risk yönetim süreçlerinin, iç denetim, iç kontrol ve
  • kurumsal yönetim temelinde yapılacak pratik uygulama sonunda vereceği rasyonel sonuçları izleyecek ve değerlendireceksiniz.
  • Yerel yönetimlerin sadece kamu yönetimi ve bağlı bilimlerin değil, özelde muhasebe denetim alanında, genel olarak da sosyal bilimlerin tamamında kullanılmayı bekleyen büyük bir zenginlik olduğunu öğreneceksiniz. 

“Risk unsurunun varlığı ‘Amaç’ kavramının varlığı ile birlikte doğar ve devam eder.”

Gencay Karakaya

Yazar Hakkında

  • Gencay Karakaya

    Dr. Öğretim Üyesi Gencay Karakaya, 1989 yılında Çankaya’da doğmuştur. Aslen Erzurumludur. İlk ve orta öğrenimi İstanbul Bahçelievler’de, lise eğitimini ise Ataköy Lisesi (Y.D.A)’nde tamamlamıştır. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazanmış ve 2011 yılında mezun olmuştur. Akabinde kısa bir süre profesyonel çalışma hayatına devam etmiştir. 2013 yılında ise İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi olarak atanmıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku ve AB yüksek lisans programını 2015 yılında tamamlamış, yine aynı yıl içerisinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim doktora programına kabul almıştır. “Yerel Yönetimlerde Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamalarının Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Modeli ile İncelenmesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Örneği” başlıklı doktora tezini 2019 Ocak ayında tamamlayarak bilim doktoru unvanını kazanmıştır. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü olarak görevine devam etmektedir. Kurumsal risk yönetimi, kurumsal yönetim, denetim, iç kontrol, hile denetimi, finansal muhasebe konularında çalışmalar yapmaktadır. Evli ve Kürşad Selim, Ömer Mete isimli iki çocuk babasıdır.