İşimiz, işinize yarayacak eğitimi vermek.

İş Hayatında Sözel İletişimin İncelikleri

Kategori
İletişim
Eğitmen
Tamer Kütükçü
0 Değerlendirme

Eğitim Açıklaması


Hap Bilgisi

Hap Adı: Communicol

Ne İşe Yarar: İş hayatının rutin dinamikleri arasında yer alan ve 21. yüzyılın çetin rekabetçi atmosferi ile daha da kritik bir konuma gelen sunum (prezentasyon), brifing, toplantılarda görüş ayrılıklarına dayalı tartışmalar, iş münazaraları, polemikler ve müzakereler ekseninde bilgiledirir. Sözel bir eylem ortaya koyarken, size söylemi etkin bir biçimde kurma becerisi edindirir. İkna ediciliği kendi lehinize temin etme ya da görüş ayrılıklarına dayalı tartışmalardan galip ayrılma yetilerini kazandırarak gerektiğinde arabuluculuk noktasında sizi donanımlı kılar.

İçeriğindeki Etkin Maddeler: Sunum ve brifinglerde -içeriği ne olursa olsun- her türlü söylemi etkin bir biçimde kurma yöntemleri (sunumun/brifingin her aşamasına ilişkin dikkatler, taktikler ve ihtarlar), iş toplantılarındaki görüş ayrılıklarına dayalı tartışma ve polemiklerden galip ayrılma stratejileri ile buna

yönelik ikaz ve taktikler, müzakerelerde detaylara dikkat ederek, daha kendinden emin adımlarla yol almayı temin eden hususlar.

Uygunluğu: İş hayatında “sözel iletişim” eylemi günlük iş pratiğinin önemli bir parçası olanlar, düşüncelerini daha ziyade sözel olarak muhatabına iletmek, bu bağlamda etkili bir iletişim sağlamak, hatta belli bir ikna ediciliği temin etmek durumunda olanlar, çalışma hayatında olası görüş ayrılıkları ve polemiklerden galip ayrılmanın önemli bir avantaj anlamına geldiği kişiler, bunun yanında arabuluculuk pozisyonunu sıklıkla görevlerinin bir parçası olarak karşılarında bulanlar için uygundur.

Faydaları

Tamer Kütükçü, bir akademisyen (Sabancı Üniversitesi) ve araştırmacı olarak, “Communicol” Hap Eğitim ile iş hayatının bu bağlamdaki ihtiyaçlarına, iletişim alanında yapılan çalışmaları kendi uzmanlık alanı olan dilin incelikleri ile sentezleyerek çözüm yolları üretiyor. 

Bu Hap Eğitim Sayesinde: 

  • Her aşamasını kontrol ederek yapacağınız, iyi yönetilen ve yetkin sunumlarla düşüncelerinizi çok daha etkili bir biçimde karşı tarafa iletebilecek, bu sayede fikirlerinizi çok daha kolay kabul edilebilir hale getirebileceksiniz.
  • İş toplantılarında görüş ayrılıklarına dayalı tartışma ve polemiklerde, geliştireceğiniz etkin argüman üretme teknikleri ve alacağınız yerinde taktik ve stratejiler sayesinde, çok daha kolay galip gelebileceksiniz.
  • Müzakerelerde detaylara dikkat ederek (müzakereci tipleri, müzakere ve cinsiyet, müzakere ve kültür vs.) çok daha etkin bir varlık ortaya koyabileceksiniz.
  • Gerektiğinde arabuluculuk pozisyonu için gerekli donanımı elde edebileceksiniz.
  • Edineceğiniz tüm bu yetiler sayesinde, gerek muhatabınız gerekse iş çevrenizdeki kişiler nezdinde “çok daha saygı uyandıran bir kişi” haline gelebileceksiniz.

“Sunum ve müzakerelerinizde iknayı, -doğru belirlenmiş- argümanlarınızın gücü ve –tümü de yerli yerinde konuşlanmış- sözcükleriniz büyüsü ile temin edebilirsiniz.”

Tamer Kütükçü

Yazar Hakkında

  • Tamer Kütükçü

    Tamer Kütükçü, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gördü, yüksek lisans ve doktoraya da aynı bölümde devam etti. Edebiyat eğitiminin yanı sıra, lise yıllarında Bakırköylü eski ses sanatkârlarından Figen Haceroğlu’dan repertuar, fakülte yıllarında ise müzikolog-besteci Gönül Paçacı’dan Türk müziği tarihi ve sosyolojisi dersleri aldı. Bir taraftan da Murahtan Mungan’ın yaratıcı yazım çalışmalarına devam etti. Türk edebiyatı ile müziği ilgi alanlarının başlıcalarını oluştururken, her iki alanda da kayda değer ölçüde (2020 itibariyle sayıları 100’ü aşan) yayıma imza attı; pek çoğu hikâye, makale yazarlığı ve eğitim alanında olmak kaydıyla on sekiz ayrı ödül aldı. Sonradan merak sardığı iletişim konusunda yapılmış çalışmaları dikkatle inceleyerek, bunu kendi alanı olan dil ve yaratıcı yazarlıkla nasıl birleştirip imkânları genişletilmiş çözümler ortaya konabileceği hususunda kafa yordu. Halen Sabancı Üniversitesi’ndeki öğretim görevliliğini ve yanı sıra akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Yazarın hâlihazırda yayımlanmış altı kitabı bulunmaktadır.